Monika

Konferencja 'Inwentaryzacja zabytków sztuki w Polsce'

W dniach 23-25 X 2019 czlonkowie Koła wzięli udział w konferencji "Inwentaryzacja zabytków sztuki w Polsce", zorganizowanej w ramach projektu "Inwentraz sztuki Torunia".

Kołowicze prowadzili biuro konferencyjne i uczestniczyli w obradach jako sliuchczae.