Monika

Techniki walki mieczem w średniowieczu, 25 XI 2019 r.

25 listopada Łukasz Makowski podzielił się wiedzą (i doświadczeniem!) w zakresie mieczy i fechtunku w okresie średniowiecza. Dziękujemy za fascynujący pokaz!