Monika

Sprawozdanie z praktyk w Akwizgranie

21 X zapraszamy na sprawozdanie Wiktora Binnebesela z praktyk zawodowych w Aachen i refleksje nt. zbiorów średniowiecznych i zabytków Nadrenii. Start jak zwykle 19.00, sala 315.