Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza zainicjowane zostało przez zainteresowanych sztuką epoki średniowiecznej studentów Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Działalność Koła koncentruje się na pogłębianiu wiedzy z zakresu historii sztuki wieków średnich w jej szerokim kontekście, obejmującym takie dziedziny jak: historia kultury, literatury i muzyki, filozofii, teologii etc. Zajmuje nas także problematyka dziedzictwa średniowiecznego pod kątem promocji i ochrony. Opiekę naukową nad Kołem sprawuje prof. Monika Jakubek-Raczkowska, adiunkt w Katedrze Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa (do IX 2019 r. Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej); funkcję opiekuna pomocniczego pełni mgr Tomasz Kowalski, asystent w tej samej Katedrze.

Strona Koła ma za zadanie zapoznać Internautów z naszą działalnością, realizowanymi przez nas projektami, zachęcić wszystkich zainteresowanych średniowieczem do udziału w spotkaniach i objazdach oraz do korzystania z Fototeki.


ZARZĄD KOŁA
(w roku akademickim 2019/2020)

 

  • Lena Rydelska - Prezes Zarządu
  • Ewelina Mokijewska - Wiceprezes Zarządu
  • Michał Człapa - Wiceprezes Zarządu