Monika

Spotkania w roku akademickim 2019/2020 (lista spotkań)

Kołowa Wigilia, 16 XII 2019 r.


Konferencja Textus et pictura III, 12-13 XII 2019 r. 


Irlandzki szlak "Gry o tron", 9 XII 2019 r. 


Szlachetna Paczka 2019, XII 2019 r.


Objazd w ramach Seminarium Mediewistycznego w Poznaniu, 7 XII 2019 r.


Seminarium Mediewistyczne w Poznaniu, 5-6 XII 2019 r.


Techniki walki mieczem w średniowieczu, 25 XI 2019 r.


Koło na StRuNie, 16 XI 2019 r.


 

Konferencja Sapientia aedificavit sibi domum, Malbork, 15-17 XI 2019 r. 


Archeologiczna eksploracja krypt grobowych, 18 XI r.


Sapientia aedificavit sibi domum, Malbork, 9 XI 2019 r.


Średniowieczne impresje - sprawozdania z wypraw, 28 X i 4 XI 2019 r.


Konferencja "Inwentaryzacja zabytkków sztuki w Polsce, 23-25 X 2019 r.  


Nowi Kołowicze, 21 X 2019 r.


Sprawozdanie z praktyk w Aachen i Mechelenki, 21 X 2019 r. 


Spacer ze studentami I roku ODK, 15 X 2019 r. 


Wykład inuguracyjny prof. Moniki Jakubek-Raczkowskiej, 14 X 2019 r. 


Kołowe konklawe, 7 X 2019 r.