Monika

Sprawozdanie z praktyk w Aachen i rzeźba z Mechelen, 21 X 2019 r.

Drugie spotkanie Koła w r. 2019/20, w roli głównej: Wiktor i Mechelenki. Wysłuchaliśmy sprawozdania z praktyk wakacyjnych w Suermondt-Ludwig-Museum w Aachen oraz referatu nt. fenomenu mechelńskiej rzeźby snycerskiej ok. 1500 na przykładzie zbioru akwizgrańskiego. Wiktor podzielił się też spostrzeżeniami nt. innych ważnych zabytków oraz kolekcji muzealnych Nadrenii.