Monika

Irlandzki szlak "Gry o tron", 9 XII 2019 r.

Na grudniowym spotkaniu studyjnym wysłuchaliśmy opowieści Oli Kotowskiej nt. średniowiecznego szlaku turystycznego "Gry o tron" w Irlandii.