Sekcja kodykologiczna zawiązała się w listopadzie 2021 roku wokół projektu analizy i digitalizacji wybranych kodeksów z księgozbioru Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie. Od tego czasu realizuje projekt „Kodeksy pelplińskie w świetle ekspertyz zabytkoznawczych”, któego celem jest inwentaryzacja, dokumetacja, analiza zabytkoznawcza i upublicznienie wybranych średniowiecznych ksiąg z zasobu Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie.    

WIĘCEJ O PROJEKCIE

Sekja współpracuje z dr Martą Czyżak z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz z dr. Mateuszem Marszałkowskim z Pracowni Wiedzy o Dawnej Książce IHN PAN. 

 

Monika Żyłka

Absolwentka ochrony dóbr kultury s1, studentka ochrony dóbr kultury (II st., specj. muzealnictwo i zabytkoznawstwo). Pochodzi z Tarnowskich Gór w województwie śląskim. Ukończyła specjalizację jubilerstwo w Liceum Plastycznym w Katowicach. Interesuje ją historia sztuki, a czas wolny spędza z nosem w książkach popijając ciepłą herbatę. W KNHSŚ od roku akademickiego 2019/20, od 2021/2022 pracuje w sekcji kodykologicznej. W 2022 obroniła pracę licencjacką nt. francuskiego kodeksu kazań Jana z Fryburga BDP 29(15) z pocz. XIV w.

Justyna Wojnowska

Absolwentka ochrony dóbr kultury s1, studentka ochrony dóbr kultury (II st., specj. muzealnictwo i zabytkoznawstwo). Zapalona podróżniczka i rysowniczka: oprócz kodeksów, fascynuje ją szkic plenerowy.. Od 2021/2022 pracuje w sekcji kodykologicznej KNHSŚ. W 2022 obroniła pracę licencjacką nt. dwóch romańskich tomów BIblii BDP 10(12) i 11(25) z XII w.

Anna Putkowska

Absolwentka ochrony dóbr kultury s1, studentka ochrony dóbr kultury (II st., specj. muzealnictwo i zabytkoznawstwo). Od 2021/2022 pracuje w sekcji kodykologicznej KNHSŚ. W 2022 obroniła pracę licencjacką nt. antyfonarza BDP L22 z XIII-XV w.

Weronika Brączkowska

Absolwentka ochrony dóbr kultury s1, studentka ochrony dóbr kultury (II st., specj. muzealnictwo i zabytkoznawstwo). Zapalona fotograficzka. Od 2021/2022 pracuje w sekcji kodykologicznej KNHSŚ. W 2022 obroniła pracę licencjacką nt. medycznego kodeksu z tekstami Rhazesa i Awicenny BDP 43(79) z 3. ćw. XIII w.