Tomasz

Projekt roczny, II spotkanie. Kolońscy biskupi i "relikwiowa gorączka", 20 I 2020 r.

Na drugim spotkaniu w ramach projektu rocznego 2019/2020 wykład wygłosił drugi z opiekunów Koła mgr Tomasz Kowalski. Kołowicze dobrze zapoznali się z kolońskimi średniowiecznymi hierarchami kościelnymi - ich ambicjami, planami, ideałami, realizacjami, władztwem i pobożnością. Tomasz opowiedział o świętych (i nie tylko) biskupach i arcybiskupach Kolonii, o chrześcijańskich legendach, o sojuszach tronów i ołtarzy oraz wreszcie o "relikwiowej gorączce", która ogarnęła nie tylko tereny kolońskiego biskupstwa.