Kolomedievi

Pierwszy wykład w ramach projektu rocznego "Mieszczanie i książęta. Kultura i sztuka Niderlandów Burgundzkich"

Zapraszamy na pierwszy wykład w ramach projektu rocznego "Mieszczanie i książęta. Kultura i sztuka Niderlandów Burgundzkich", który wygłosi opiekun Koła, dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska: "Prądy religijne, pobożność i sztuka w późnym średniwoieczu. Casus Niderlandów". Wykład będzie poświęcony zjawisku niderlandzkiej devotio moderna na tle  
europjeskim, a także  przejawom prywatnej pobożnosci, uchwytnym przez  dzieła sztuki 2 poł. XV w.

Poniedziałek, 25 II, godz. 19.00, sala 315.