Koło Naukowe Historyków
Sztuki
Średniowiecza
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Działalność Koła koncentruje się na pogłębianiu wiedzy z zakresu historii sztuki wieków średnich w jej szerokim kontekście, obejmującym takie dziedziny jak: historia kultury, literatury i muzyki, filozofii, teologii etc.

Nasi partnerzy

Fototeka

jest projektem dydaktyczno-popularyzatorskim służącym celom niekomercyjnym i europejskich służą celom niekomercyjnym (zwłaszcza jako pomoc dydaktyczna...

Aktualności Bądź na bieżąco na Facebooku

Monika

TEXTUS ET PICTURA

24-25 listopada widzimy się na sesji naukowej "Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rekopiśmienny w aspekcie historycznego trwania" w Bi...

Czytaj więcej