O nas

  • Opiekunowie Koła >  

  • Członkowie Koła 

  • Sekcja doktorancka 

  • Sekcja kodykologiczna >

  • Członkowie Honorowi Koła 

  • Dawni członkowie Koła >

Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza zainicjowane zostało przez zainteresowanych sztuką epoki średniowiecznej studentów Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Działalność Koła koncentruje się na pogłębianiu wiedzy z zakresu historii sztuki wieków średnich w jej szerokim kontekście, obejmującym takie dziedziny jak: historia kultury, literatury i muzyki, filozofii, teologii etc. Zajmuje nas także problematyka dziedzictwa średniowiecznego pod kątem promocji i ochrony. Opiekę naukową nad Kołem sprawuje prof. Monika Jakubek-Raczkowska z Katedry Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa UMK; funkcję opiekuna pomocniczego pełni mgr Wiktor Binnebesel, student szkoły doktorskiej Academia Artium Humaniorum.

 

ZARZĄD KOŁA
(w roku akademickim 2022/2023)

Lena Rydelska - Prezes Zarządu
Antonina Sajek - Wiceprezes Zarządu
Agata Sałapa - Wiceprezes Zarządu