Monika

JUBILEUSZ DZIESIĘCIOLECIA DZIAŁALNOŚCI KOŁA

Z okazji przypadającego na 2019 r. jubileuszu dziesięciolecia istnienia Koła, serdecznie zapraszamy na uroczyste podsumowanie naszej działalnosci, które odbędzie się w piątek, 8 marca, o godz. 12.00  w Sali Tymona.

Spotkaniu towarzyszyć będzie seminarium naukowe "Sprawczość rzeczy, czyli o inspiracjach w badaniach nad średniowieczem", w którym wezmą udział zaproszeni goście: dr hab. Marek Walczak (UJ), prof. Piotr Oliński (UMK), prof. Jerzy Pysiak (UW), dr hab. Jakub Adamski (UW), dr hab. Juliusz Raczkowski (UMK), dr Agnieszka Patała (Uniwersytet Wrocławski) oraz Pani Opiekun. 

Wieczorem zapraszamy na wykład gościnny honorowego członka naszego Koła, prof. Jacka Kowalskiego (IHS UAM), Od źródła do źródła. Słowa i obrazy Księgi zakochanego serca” króla René. Sala Tymona, godz. 19.30.