Monika

II. SPOTKANIE PROJEKTOWE, 4 III 2019

Kolejne spotkanie w ramach projektu rocznego w najbliszy poniedziałek, 4 III.

Referowac bedą: 

Monika Jakubek-Raczkowska, Prądy religijne, prywatna pobożność i sztuka w późnym średniowieczu: casus Niderlandów (cz. II)

Tomasz Kowalski, Organizacja religijna w średniowiecznych Niderlandach

Łukasz Makowski, Zarys historii burgundzkich Niderlandów i kultura dworska XV wieku

ZAPRASZAMY!