Monika

Wykład gościnny dr Agnieszki Patały

Serdecznie zapraszamy na kolejny gościnny wykład projektowy. W poniedziałek, 15 IV, naszym gościem będzie dr Agnieszka Patała z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, badaczka sztuki późnogotyckiej. Tytuł wystąpienia: Antwerpia - "matka wszystkich artystów" w XIV i XV wieku.

Spotykamy się tradycyjnie w sali 315, ale WYJĄTKOWO już o godzinie 18.00 (wykład będzie podzielony na dwie części).