Piotr

Maj pod znakiem stylu pięknego #9 - 13 V 2021 r.

Na kolejnym majowym spotkaniu Pani Opiekun koła, prof. UMK dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska wygłosiła wykład o dwóch rzeźbach stylu pięknego, pochodzących oryginalnie najprawdopodobniej z kościoła Świętojańskiego w Toruniu, a mianowicie świętej Barbarze z Barbarki (tudzież z Pelplina) oraz  najsłynniejszej rzeźbie z państwa zakonu krzyżackiego - Chrystusie w Ogrójcu z Malborka.