Monika

Wykład inauguracyjny

Po dłuuugiej przerwie, wracamy do Kołowania na Wydziale!

Już w najbliższy wtorek zapraszamy na wykład inauguracyjny, który wygłoszą p. opiekun - Monika Jakubek-Raczkowska oraz prof. Juliusz Raczkowski. Wykład będzie poświęcony średniowiecznym dziejom kościoła NMP w Toruniu w świetle wyników badań, prowadzonych w ramach projektu 'Inwentarz Sztuki Torunia'.

Sala Tymona, 12 X, godz. 19.15.

Wykład bedzie podzielony na dwie częci - na część drugą zapraszamy tydzień później!