Monika

WYKŁAD GOŚCINNY DR HAB. JAKUBA ADAMSKIEGO Z INSTYTUTU HISTORII SZTUKI UW

Serdecznie zapraszamy na wykład gościnny dr hab. Jakuba Adamskiego, 24 IV 2023, w sali 315, o godz. 17.45. 

Wydarzenie: 

https://www.facebook.com/events/1415651969173149/?ref=newsfeed