Projekt sekcji kodykologicznej

METODYKA

Projekt obejmuje nastęujące działania 

1. Inwentaryzacja pomiarowa i opis kodykologiczny

 

2. Dokumentacja fotograficzna wybranych ksiąg. Profesjonalną dokumentację fotograficzną, w tym makro, przygotowują Weronika Brączkowska i prof. Juliusz Raczkowski 

 

3. Dokumentacja makro z użyciem mikroskopu cyfrowego. Dokumentację sporządza Weronika Brączkowska 

 

4. Dokumentacja w podczerwieni. Ten rodzaj badań nieniszczących wykonuje prof. Juliusz Raczkowski 

 

5. Badania składu inkaustów i pigmentów XRF. Ten rodzaj badań nieniszczących wykonuje prof. Juliusz Raczkowski 

 

6. Badania dendrochronologiczne. W oparciu o nieniszczącą dokumentację makro (prof. Juliusz Raczkowski) badania desek opraw wykonuje mgr Barbra Gmińska-Nowak z WSzP

 

7. Studia zabytkoznawcze / porównawcze 

8. Digitalizacja online 

 

Projekt „Kodeksy pelplińskie w świetle ekspertyz zabytkoznawczych”, realizowany we współpracy z Biblioteką Diecezjalną w Pelplinie, jest przedsiewzięciem kołowej SEKCJI KODYKOLOGICZNEJ pod opieką prof. M. Jakubek-Raczkowskiej, przy współudziale dr Marty Czyżak z BUMK, dr. Mateusza Marszałkowskiego z Pracowni Wiedzy o Dawnej Książce IHN PAN oraz prof. Juliusza Raczkowskiego z WSzP UMK. 

Projekt rozpoczęty w roku 2021/2022 ma mieć charakter stały. 

Celem jest inwentaryzacja, dokumetacja, analiza zabytkoznawcza i upublicznienie na stronie Koła wybranych średniowiecznych ksiąg z zasobu Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie.