Alicja Grabowska-Lysenko

Absolwentka ochrony dóbr kultury i doktorantka w zakresie nauk o sztuce na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Pasją średniowieczną zaraziły ją rodzinne Żuławy i oczy Złotej Madonny z Essen. Związana z Kołem od początku jego działalności. Jako że nie wierzy w istnienie Życia po Kole, bardzo się cieszy, że nadal może angażować się w jego działalność :) Prezes Zarządu Koła w latach 2009/2010 - 2011/2012. W roku akademickim 2013/2014 pełniła funkcję Opiekuna pomocniczego.

Mateusz Hübner

Absolwent historii, od roku akademickiego 2017/2018 doktorant na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Przygotowuje pracę doktorską o Funduszu Kultury Narodowej. Temat wiąże się z jego zainteresowaniem historią kultury europejskiej. Współzałożyciel i przewodniczący Koła Naukowego Historyków Pamięci. Miłośnik historii Polski - w szczególności II Rzeczypospolitej. Interesuje się również dawną historią Torunia, sięgającą średniowiecza. Kibic Legii Warszawa i reprezentacji Polski w piłce nożnej. W Kole Naukowym Historyków Sztuki Średniowiecza od roku akademickiego 2014/2015.

Mateusz Marszałkowski

Jeden z założycieli Koła, absolwent ochrony dóbr kultury i doktorant w zakresie nauk o sztuce na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Sztuką, a tym bardziej okresem średniowiecza, jak również pokrewnymi naukami, jak teologia, historia, zainteresował się dopiero na studiach. Paradoksalnie, najgłośniej przemówiło do niego średniowieczne iluminatorstwo. Stąd też praca magisterska poświęcona została filigranowej dekoracji Statutów zakonu krzyżackiego ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Ponadto ceni twórczość van Gogha i jemu współczesnych. Lubi czytać, aczkolwiek woli podróżować i w ten sposób poznawać historię i kulturę. Wiceprezes Zarządu Koła w latach 2008/2009 - 2012/2013. Opiekun pomocniczy Koła w latach 2014/2015 i 2016/2017.

Milena Hübner

Absolwentka ochrony dóbr kultury, od roku akademickiego 2019/2020 doktorantka w zakresie nauk o sztuce w Academia Artium Humaniorum UMK. Interesuje się rzemiosłem artystycznym XVIII i XIX wieku oraz historią kolekcjonerstwa. W ramach działalności w KNHŚS rozwija zainteresowania związane ze sztuką średniowiecza. Lubi średniowieczne rzemiosło artystyczne, gotycką architekturę i witraże. W KNHSŚ od roku akademickiego 2014/2015.