Alicja Grabowska-Lysenko

Absolwentka ochrony dóbr kultury i doktorantka w zakresie nauk o sztuce na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Pasją średniowieczną zaraziły ją rodzinne Żuławy i oczy Złotej Madonny z Essen. Związana z Kołem od początku jego działalności. Jako że nie wierzy w istnienie Życia po Kole, bardzo się cieszy, że nadal może angażować się w jego działalność :) Prezes Zarządu Koła w latach 2009/2010 - 2011/2012. W roku akademickim 2013/2014 pełniła funkcję Opiekuna pomocniczego.

Mateusz Hübner

Absolwent historii, od roku akademickiego 2017/2018 doktorant na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Przygotowuje pracę doktorską o Funduszu Kultury Narodowej. Temat wiąże się z jego zainteresowaniem historią kultury europejskiej. Współzałożyciel i przewodniczący Koła Naukowego Historyków Pamięci. Miłośnik historii Polski - w szczególności II Rzeczypospolitej. Interesuje się również dawną historią Torunia, sięgającą średniowiecza. Kibic Legii Warszawa i reprezentacji Polski w piłce nożnej. W Kole Naukowym Historyków Sztuki Średniowiecza od roku akademickiego 2014/2015.

Milena Hübner

Absolwentka ochrony dóbr kultury, od roku akademickiego 2019/2020 doktorantka w zakresie nauk o sztuce w Academia Artium Humaniorum UMK. Interesuje się rzemiosłem artystycznym XVIII i XIX wieku oraz historią kolekcjonerstwa. W ramach działalności w KNHŚS rozwija zainteresowania związane ze sztuką średniowiecza. Lubi średniowieczne rzemiosło artystyczne, gotycką architekturę i witraże. W KNHSŚ od roku akademickiego 2014/2015.