Monika Jakubek-Raczkowska

Uczennica prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek. Od 1995 roku związana z Wydziałem Sztuk Pięknych (najpierw jako studentka i doktorantka, potem jako adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej, obecnie - profesor uniwersytetu w Katedrze Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK). Specjalizuje się w stylu międzynarodowym około 1400, miniatorstwie, ikonografii średniowiecznej, mistyce i pobożności. Prowadzi wykłady kursowe z historii sztuki średniowiecznej, zabytkoznawstwa rzemiosł (odlewnictwo, tkanina), kostiumologii. Zawsze z pasją powraca do „Mgieł Avalonu” i „Królów przeklętych”.

Tomasz Kowalski

Absolwent ochrony dóbr kultury (spec. konserwatorstwo) w latach 2010-2015; od 2015 r. doktorant nauk o sztuce na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Pochodzi z historycznego Mazowsza, którego dziejom i dziedzictwu poświęca sporą część swojej uwagi. W ramach pracy naukowej na studiach trzeciego stopnia realizuje projekt badawczy dotyczący wizerunku kultowego w dawnych diecezjach Prus Królewskich. Jest miłośnikiem Italii oraz lokalnego krajoznawstwa. W Kole od roku akademickiego 2010/2011: w roku akademickim 2011/2012 wiceprezes Zarządu Koła; prezes Zarządu Koła w latach 2012/2013 - 2014/2015; opiekun pomocniczy Koła w latach akademickich: 2015/2016; 2017/2018; 2018/2019. Od 2018 r. jest asystentem w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej UMK i drugim opiekunem Koła.