Zarząd Koła na spotkaniu dnia 7 stycznia 2014 r., przy okazji zbliżającego się wówczas jubileuszu pięciolecia istnienia KNHSŚ, postanowił uhonorować osoby niebędące członkami Koła, a które swoją pracą, zaangażowaniem i poświęceniem przyczyniły się do poszerzania horyzontów pracy Koła i wpłynęły na jego rozwój. W związku z tym uchwalono i wprowadzono nowy status członkostwa Koła, tzw. HONOROWE CZŁONKOSTWO. W myśl Uchwały Zarządu (nr 5Z/2013-14), honorowe członkostwo przyznawane może być na wniosek: Opiekuna Koła, Zarządu Koła lub Członka Koła i nadawane zostaje w skutek osobnej uchwały Zarządu Koła, po uprzednim głosowaniu. Ponadto Zarząd ustalił, iż honorowe członkostwo przyznawane będzie jednej osobie na jeden rok akademicki pracy Koła.

Z okazji jubileuszu pięciolecia działalności Koła Naukowego Historyków Sztuki Średniowiecza UMK w Toruniu postanowiono jednorazowo przyznać pięć honorowych członkostw. Ogłoszenie nominacji i wręczenie dyplomów honorowego członkostwa nastąpiły podczas uroczystości jubileuszowych pięciolecia działalności Koła dnia 24 stycznia 2014 roku. Kolejne Honorowe członkowstwa Koło przyznało z okazji 10-lecia swojego istnienia. 

Serdecznie dziękujęmy wszytskim Honorowym Członkom Koła za wieloletnie wspieranie naszej organizacji. 

 

prof. Jacek Kowalski (UAM Poznań)

"w uznaniu zasług za gościnne wystąpienia na forum naszego Wydziału i wciąż niesłabnącą życzliwość w corocznym goszczeniu nas na Seminarium Mediewistycznym im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej w Poznaniu"

Artur Żyliński

"w uznaniu zasług za pełnienie roli 'szarej eminencji' elektronicznej strony naszej działalności - twórcy naszej strony internetowej, budowniczemu fototeki i wciąż czuwającemu nad poprawnym działaniem naszego internetowego łącza na świat"

Izabella Brzostowska

"w podzięce za bycie niezłomną przewodniczką po zakamarkach toruńskich strychów, więźb i rusztowań, w podziękowaniu za każdą cegłę, konsolkę, żebro i zerwaną na wysokości pajęczynę, za kilometry przebytych wspólnie mrożących krew w żyłach spacerów po belkach wiązarowych, za życzliwość, obecność i dobre słowo, a również za owocne wsparcie przy rozwoju naszej internetowej fototeki, za przekazane dziesiątki zdjęć zabytków, które służą ich szerokiej popularyzacji"

prof. Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński)

"w podziękowaniu za wielokrotną obecność, za dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, za wygłoszone słowa i - przede wszystkim - za dialog mediewistów między Toruniem a Krakowem"

prof. Juliusz Raczkowski (UMK Toruń),

"za 'patronat' nad Kołem od zarania jego dziejów, za wciąż nie słabnącą pomoc merytoryczną, organizacyjną i duchowe wsparcie, za towarzyszenie nam w naszych działaniach, inicjatywach i projektach, za dobre słowo i z nadzieją na dalszą, owocną współpracę:

prof. Jakub Adamski (Uniwersytet Warszawski)

Członkostwo nadane w 2019 roku.

prof. Jerzy Pysiak (Uniwersytet Warszawski)

Członkostwo nadane w 2019 roku.

dr hab. Janusz Trupinda (Muzeum Zamkowe w Malborku)

Członkostwo nadane w 2019 roku.

Malina Opatowiecka

Członkostwo nadane w 2019 roku.

Michał Błaszczyński

Członkostwo nadane w 2019 roku.