Zarząd Koła na spotkaniu dnia 7 stycznia 2014 r., przy okazji zbliżającego się wówczas jubileuszu pięciolecia istnienia KNHSŚ, postanowił uhonorować osoby niebędące członkami Koła, a które swoją pracą, zaangażowaniem i poświęceniem przyczyniły się do poszerzania horyzontów pracy Koła i wpłynęły na jego rozwój. W związku z tym uchwalono i wprowadzono nowy status członkostwa Koła, tzw. HONOROWE CZŁONKOSTWO. W myśl Uchwały Zarządu (nr 5Z/2013-14), honorowe członkostwo przyznawane może być na wniosek: Opiekuna Koła, Zarządu Koła lub Członka Koła i nadawane zostaje w skutek osobnej uchwały Zarządu Koła, po uprzednim głosowaniu. Ponadto Zarząd ustalił, iż honorowe członkostwo przyznawane będzie jednej osobie na jeden rok akademicki pracy Koła.

Z okazji jubileuszu pięciolecia działalności Koła Naukowego Historyków Sztuki Średniowiecza UMK w Toruniu postanowiono jednorazowo przyznać pięć honorowych członkostw. Ogłoszenie nominacji i wręczenie dyplomów honorowego członkostwa nastąpiły podczas uroczystości jubileuszowych pięciolecia działalności Koła dnia 24 stycznia 2014 roku.

Honorowymi członkami Koła Naukowego Historyków Sztuki Średniowiecza zostali wówczas (poniżej zamieszczono fragmenty z laudacji uzasadniających wybór, wygłoszonych podczas wręczania dyplomów honorowych członkostw):

Jacek Kowalski (UAM Poznań),

"w uznaniu zasług za gościnne wystąpienia na forum naszego Wydziału i wciąż niesłabnącą życzliwość w corocznym goszczeniu nas na Seminarium Mediewistycznym im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej w Poznaniu"

Artur Żyliński

"w uznaniu zasług za pełnienie roli 'szarej eminencji' elektronicznej strony naszej działalności - twórcy naszej strony internetowej, budowniczemu fototeki i wciąż czuwającemu nad poprawnym działaniem naszego internetowego łącza na świat"

Izabella Brzostowska

"w podzięce za bycie niezłomną przewodniczką po zakamarkach toruńskich strychów, więźb i rusztowań, w podziękowaniu za każdą cegłę, konsolkę, żebro i zerwaną na wysokości pajęczynę, za kilometry przebytych wspólnie mrożących krew w żyłach spacerów po belkach wiązarowych, za życzliwość, obecność i dobre słowo, a również za owocne wsparcie przy rozwoju naszej internetowej fototeki, za przekazane dziesiątki zdjęć zabytków, które służą ich szerokiej popularyzacji"

Marek Walczak (UJ Kraków),

"w podziękowaniu za wielokrotną obecność, za dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, za wygłoszone słowa i - przede wszystkim - za dialog mediewistów między Toruniem a Krakowem"

Juliusz Raczkowski (UMK Toruń),

"za 'patronat' nad Kołem od zarania jego dziejów, za wciąż nie słabnącą pomoc merytoryczną, organizacyjną i duchowe wsparcie, za towarzyszenie nam w naszych działaniach, inicjatywach i projektach, za dobre słowo i z nadzieją na dalszą, owocną współpracę:

Jakub Adamski (UW)

Członkostwo nadane w 2019 roku. /laudacja - w trakcie uzupełniania/

Jerzy Pysiak (UW)

Członkostwo nadane w 2019 roku. /laudacja - w trakcie uzupełniania/

Janusz Trupinda (MZM)

Członkostwo nadane w 2019 roku. /laudacja - w trakcie uzupełniania/

Malina Opatowiecka

Członkostwo nadane w 2019 roku. /laudacja - w trakcie uzupełniania/

Michał Błaszczyński

Członkostwo nadane w 2019 roku. /laudacja - w trakcie uzupełniania/