Materiały w bibliotece Wydziału Sztuk Pięknych

W Bibliotece Wydziału Sztuk Pięknych dostępne są materiały zgromadzone przez Koło w czasie realizacji wszystkich kolejnych projektów rocznych. Znaleźć tam można katalog zbiorów skarbca w Essen (Der Essener Domschatz, hrsg. von Brigitta Falk), książkę na temat średniowiecznych kościołów Kolonii (Richard W. Gassen, Mittelalterliche Kirchen in Köln -Architektur-Kunst-Geschichte), katalog zbiorów Galerii Narodowej w Pradze (Bohemia & Central Europe 1200-1550: the permanent exhibition of the collection of old masters of the National Gallery in Prague at the Convent of St Agnes of Bohemia) oraz teczki z logo Koła, w których znajdują się artykuły dotyczące odwiedzanych przez nas zabytków. Zachęcamy do korzystania z tych materiałów!