Mieszczanie i książęta. Kultura i sztuka burgundzkich Niderlandów

_______________________________

Projekt roczny na rok akademicki 2018/19, POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, pana Piotra Całbeckiego, to jedenasty projekt studyjny Koła, a pierwszy obejmujący problematykę sztuki i kultury niderlandzkiej. Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prorektora UMK Andrzeja Sokalę oraz Samorząd Studencki Wydziału Sztuk Pięknych.  Serdecznie dziękujemy za wsparcie! 

Antwerpia  

Antwerpia 2

Zarząd

_______________

O PROJEKCIE

Etapy realizacji projektu 2018/19

_________________________________________

 1. Przygotowanie harmonogramu prac i określenie priorytetów naukowych i poznawczych projektu (XI-XII 2018 r.).
 2. Przygotowanie i wygłoszenie referatów studyjnych w zespołach studenckich, wykłady opiekuna Koła i zaproszonych Gości (II-VI 2019 r.).
 3. Opracowanie harmonogramu objazdu i przygotowanie tematów indywidualnych do prezentacji w terenie (IV 2018 r.).
 4. Objazd po miastach Belgii: Antwerpia, Brugia, Gandawa, Mechelen, Lowanium (15-21 maja 2019 r.).
 5. Podsumowanie projektu na Wydziale Sztuk Pięknych - X 2019.
 6. Uzupełnienie Fototeki - XI-XII 2019.

Przygotowania studyjne  
_________________________________

WYKŁADY ZAPROSZONYCH GOŚCI

 1. Wykład prof. Marka Walczaka z Instytutu Historii Sztuki UJ: Tzw. Madonny Jackowe: zagadnienia kultowe i artystyczne grupy alabastrowych rzeźb z Przemyśla, Krakowa i Lwowa (w kontekście niderlandzkiej proweniencji artystycznej); 25 III 2019 r.
 2. Wykład dr Agnieszki Patały z Instytutu Historii Sztuki UWR: Antwerpia - "matka wszystkich artystów" w XIV i XV wieku; 15 IV 2019 r.  
 3. Wykład dr. Franciszka Skibińskiego WSzP, Nowożytna rzeźba niderlandzka - przegląd najważniejszych zjawisk; 13 V 2019 r.

WYKŁADY OPIEKUNÓW KOŁA 

 1. Struktury kościelne w średniowiecznych Niderlandach - mgr Tomasz Kowalski; 4 III 2019 r.
 2. Prądy religijne, prywatna pobożność i sztuka w późnym średniowieczu: casus Niderlandów - dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska; cz. I. 25 II, cz. II. 4 III 2019 r.
 3. Średniowieczne brugijskie płyty nagrobne - dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska; 13 V 2019 r.

REFERATY KOŁOWICZÓW I SEKCJI DOKTORANCKIEJ

 1. Zarys historii burgundzkich Niderlandów / kultura dworska XV wieku - mgr Łukasz Makowski; 4 III 2019 r.
 2. Mechelen (historia, urbanistyka, geografia sakralna) - Damian Kolassa, 18 III 2019 r.
 3. Brugia (historia, urbanistyka, geografia sakralna) - Agata Nowak, 18 III 2019 r.
 4. Gandawa (historia, urbanistyka, geografia sakralna) - Hanna Goszczyńska, 18 III 2019 r.
 5. Społeczeństwo miejskie południowych Niderlandów w średniowieczu - mgr Mateusz Hubner; 8 IV 2019 r.
 6. Zbiory i ekspozycje sztuki średniowiecznej w Belgii (muzea, biblioteki) - Milena Hubner
 7. „Drogi do van Eycka”. Malarstwo niderlandzkie przed Janem van Eyckiem (do końca 1 ćw. XIV w.) - Kasia Sinoracka 
 8. Jan van Eyck - Alicja Graczyk; 24 IV 2019 r.
 9. Hans Memling - Paulina Ruducha; 24 IV 2019 r.
 10. Malarstwo tablicowe Niderlandów w świetle najnowszych badań - Joanna Daroszewska; 13 V 2019 r.
 11. Wybrane zjawiska w rzeźbie niderlandzkiej od XIV do XVI wieku - Wiktor Binnebesel; 13 V 2019 r. 

 

Objazd zabytkoznawczy  
_______________________________

15 V (środa)14:10 wyjazd - TORUŃ-ANTWERPIA

16 V (czwartek) LOWANIUM: M-Museum, Kolegiata św. Piotra, Ratusz - REPORTAŻ FB / MECHELEN: Katedra św. Rumbolda, kościół św. Jana, kościół św. Katarzyny, kościół NMP nad rzeką Dijle - REPORTAŻ FB

17 V (piątek) GANDAWA: STAM Museum, Museum voor Schone Kunsten, kościół św. Michała, kościół św. Mikołaja, katedra św. Bawona, zamek Gravennsteen - REPORTAŻ FB

18 V (sobota) BRUGIA: kościół NMP Vrouwekerk, katedra św. Zbawiciela, Groeningemuseum, bazylika św. Krwi, kościół św. Jana wraz ze szpitalem (Muzeum Memlinga) - REPORTAŻ FB

19–20 V (niedziela, poniedziałek) ANTWERPIA: kościół św. Andrzeja, Museum Plantin-Moretus, Museum Mayer van den Bergh, Maagdhuis, Muzeum Rubensa, katedra NMP, kościół św. Pawła, kościół św. Jakuba - REPORTAŻ FB


 DOKUMENTACJĘ FOTOGRAFICZNĄ ZABYTKÓW FLANDRII ZNAJDZIECIE W FOTOTECE >> 

 Antwerpia3

Antwerpia4

Rubens1

rubens 2

gotyk1

 


 

MATERIAŁY STUDYJNE

_______

LINKI

 • balat  Belgian Art Links and Tools >>
 • codart international network of curators of Dutch and Flemish art >>

ANTWERPIA

 • Muzeum Mayera van der Bergh >>
 • Katedra >>
 • Kościół św. Andrzeja >>
 • Kościół św. Jakuba >>
 • Katedra NMP 1>> 2[homepahe]>> 3>> 4[stalle]>>

BRUGIA

 • Groeningen Museum 1>>   2>>

GANDAWA

MECHELEN

 • strona miasta >>

PRYWATNA DEWOCJA

 • Przekrojowo - MET >>

MALARSTWO NIDERLANDZKIE XV WIEKU 

 • Flemish Primitives >>

          JAN VAN EYCK

 • COMPLETE WORKS >>
 • FLemish Primitifs >>
 • Madonna z Melbourne 1>> 2>>
 • Konserwacja i restauracja ołtarza gandawskiego>>
 • Małżeństwo Arnolfinich >>

           HANS MEMLING

 • Flemish Primitifs >>

           ROGER VAN DER WEYDEN

 • Association internationale scientifique Roger de le Pasture - Rogier van der Weyden >>

           INNI MALARZE

 • FLEMISH PRIMITIFS: WHO IS WHO? >>
 • Albert Bouts 1>> 2>>
 • Dirk Bouts 1 [Ostatnia wieczerza] >> 2>> 3>>
 • Hieronymus Bosch [Sąd OStatczny z GM Brugii] 1>> 2>> 3>>
 • Mistrz legendy św. Urszuli 1>> 2>>

 LISTA ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO

 • Flamandzkie beginaże 1>>  2>>
 • Wieże Beffroi >>
 • Historyczne centrum Brugii >>
 • kompleks oficyny Plantin-Moretus w Antwerpii >>

___________

BIBLIOGRAFIA  
WYKORZYSTANA PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU

LITERATURA (wybór)

OPRACOWANIA PROBLEMOWE I KATALOGI

 • Brown Andrew, Civic Ceremony and Religion in Medieval Bruges 1300-1520, Cambridge 2011.
 • Zamieszkać z Chrystusem i Marią. Sztuka dewocji osobistej w Niderlandach w latach 1450-1530, red. Marcin Kaleciński, Gdańsk 2017.

ZABYTKI ARCHITEKTURY

 • Aerts Willem, red., The Cathedral of Our Lady in Antwerp, Antwerp 1993.
 • Dhanens Elisabeth, Sint-Baafskathedraal Gent, Gent 1965.  
 • de Smidt Firmin, De Sint-Jacobskerk te Gent. Archeologische Studia, Brussel 1966.  

MALARSTWO 

 • Belting Hans, Kruse Christiane, Die Erfindung des Gemäldes: das erste Jahrhundert der niederländischen Malerei, München 1994.
 • van Hout Nico, Anmut und Andacht: das Diptychon im Zeitalter von Jan van Eyck, Hans Memling und Rogier van der Weyden, Anlässlich der Ausstellung "Prayers and Portraits. Unfolding the Netherlandish Diptych" in der National Gallery of Art, Washington, 12. November 2006 - 4. Februar 2007, und "Vlaamse Primitieven, de Mooiste Tweeluiken" (Flämische Primitive, die Schönsten Diptychen) im Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, 3. März - 27. Mai 2007, Stuttgart 2007.
 • Kemperdick Stephan, Lammertse Friso, The road to Van Eyck, Rotterdam 2012. 
 • Friedländer Max, Early Netherlandish Painting, t. I–XIV, Leyden-Bruxelles 1966-1974.
 • Panofsky Erwin, Rzeczywistość i symbol w malarstwie niderlandzkim, [w:] tegoż, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971, s. 122–151.
 • Sąd: Sąd Ostateczny Hansa Memlinga, teksty Wojciech Bonisławski, Till-Holger Borchert, Janusz Czop, Piotr Frączek, Michał Obarzanowski, Justyna Olszewska-Świetlik, Katarzyna Płonka-Bałus, Jan Sadkiewicz, Antoni Ziemba ; [tłumaczenia Piotr Art, Michelle Atallah, Tomasz Bieroń, Karolina Koriat, Piotr Nowakowski, Gdańsk 2016.
 • Thürlemann Felix, Robert Campin. A monographic study with critical catalogue, Munich–Berlin–London–New York 2002.
 • Ziemba Antoni, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500, t. 1-2, Warszawa 2011.

RZEŹBA

 • Baert Barbara, Echoes of Liminal Spaces. Revisiting the Late Mediaeval ‘Enclosed Gardens’ of Low Countries (A Hermeneutical Contribution to Chthonic Artistic Expression), “Jaarboek Koninklijk Mueseum voor Schone Kunsten”, 2012, s. 9-46.
 • Geelen Ingrid, Steyaert Delphine, Considérations sur la vente et la diffusion des statuettes malinoises de la première moitié du XVIe siècle, [w:] Il collezionismo locale: adesioni e rifiuti : atti del Convegno, red. Federica Veratelli, Ranieri Varese, Firenze 2009, s. 19-51.
 • Guillot de Suduiraut Sophie, avec la collaboration de Christine Lancestremère, La production de statuettes à Malines au début du XVIe siècle (vers 1500-1525/1530), [w:] L’art multiplié Production de masse, en série, pour le marché dans les arts entre Moyen Âge et Renaissance, red. Michele Tomasi, avec la collaboration de Sabine Utz, Roma 2011, s. 89-103.
 • Guillot de Suduiraut, Sculptures brabançonnes du Musée du Louvre. Bruxelles, Malines, Anvers. XVe-XVIe siècles, cat. Musée du Louvre, Paris, 2001.
 • Krohm Hartmut, Spatmittelaterliche Bildwerke aus Brabant – Figuren heiliger Frauen von einer Grablegung Christi, Berlin 1976.
 • Niederländische Skulpturen von 1130 bis 1600, red. Dagmar Preising und Michael Rief, Petersberg 2017.
 • Watteeuw Lieve, Enclosed Gardens of Mechelen. Late Medieval Paradise Gardens Revealed, Amsterdam 2018.

LITERATURA ONLINE

JOURNAL OF HISTORIANS OF NETHERLANDISH ART

 • Coleman Sally Whitman, Hans Memling’s Scenes from the Advent and Triumph of Christ and the Discourse of Revelation >>
 • Dyballa Katrin, Kemperdick Stephan, A look back – Johannes Taubert and the investigation of the Miraflores Altarpiece >>
 • Gelfand Laur , Piety, Nobility and Posterity: Wealth and the Ruin of Nicolas Rolin’s Reputation >>
 • Hanley Stephen, Optical Symbolism as Optical Description: A Case Study of Canon van der Paele’s Spectacles >>
 • Mazurczakowa Urszula, Próba analizy czasu przedstawionego w obrazie >>
 • Streeton Noëlle L. W., Jan van Eyck’s Dresden Triptych: New Evidence for the Giustiniani of Genoa in the Borromei Ledger for Bruges >>
 • Trowbridge Mark, Jerusalem Transposed: A Fifteenth-Century Panel for the Bruges Market >>
 • &Williams C. G., MEDIEVAL GRAVE FRESCOES IN THE SOUTHERN NETHERLANDS AND BRUGGE >>