Tomasz

Kołowe konklawe, 7 X 2019 r.

Na pierwszym spotkaniu Koła w nowym roku akademickim wybraliśmy nowy Zarząd.

W roku 2019/2020 najważniejsze kołowe funkcje będą pełnić: Lena Rydelska, Ewelina Mokijewska i Michał Człapa.

FB 1 >> ; FB 2 >>