Tomasz

Wykład inuguracyjny prof. Moniki Jakubek-Raczkowskiej, 14 X 2019 r.

Pracę Koła w nowym roku akdemickim otworzył wykład naszej pani Opiekun, prof. Moniki Jakubek-Raczkowskiej, poświęcony badaniom nad strojem w średniowiecznym Toruniu. Dziękujemy wszystkim - Kołowiczom, Studentom i Gościom - którzy wzięli w nim udział. Sala 315 pękła w szwach (oczywiście w przenośni, zajęcia jutro się odbędą:) więc wyjątkowo przenieśliśmy się do Sali Tymona. Zapraszamy na kolejne spotkania!

Link do reportażu na FB >>