Tomasz

Spacer ze studentami I roku ODK, 15 X 2019 r.

Tradycyjnie na wieczorną wędrówkę inauguracyjną po średniowiecznym Starym Mieście zaprosiliśmy Koleżanki i Kolegów z I roku Ochrony Dóbr Kultury. O toruńskich zabytkach i legendach opowiadali: Wiktor Binnebesel, Rafał Lisicki, Ania Walisko, Tomasz Kowalski oraz pani Opiekun.

Reportaż na FB >>