Tomasz

"Impresje średniowiecza" cz. 1 -2 - spotkania studyjne 28 X i 4 XI 2019 r.

- czyli kołowiczów wspominki o minionych wakacjach.

Na kolejnym w tym roku akademickim spotkaniu członkowie koła dzielili się wspomnieniami i refleksjami o minionych wakacjach spędzonych w cieniu średniowiecznych zabytków. Łukasz Makowski opowiedział o mediewaliźmie i swojej grunwaldzkiej przygodzie, Lena Rydelska przedstawiła średniowieczne zabytki i muzealia Wiednia, a Tomasz Kowalski zaprezentował kilka ujęć i podzielił się garścią wspomnień ze swojego szlaku, który w lipcu tego roku doprowadził go do grobu świętego Jakuba w Composteli.

Podczas spotkania 4 XI prof. Monika Jakubek-Raczkowska zreferowała aktualia konserwatorskie i wystawiennicze Paryża (odbudowa dachu Notre-Dame, rearanżacja Musee de Cluny, projekt odbudowy wieży południiowej bazylki St-Denis) oraz Reims (remont otoczenia St-Remi i odkrycia archeo, renowacja portalu głównego, projekt światło-dźwięk "Regalia"); przedstawiła też wyniki inwentaryzacji krucyfiksów mistycznych terenów Westfalii, przeprowadzonej w sierpniu br. Rafał Lisicki podzielił się z nami pracą przy modelowaniu architektury wczesnopiastowskiej.

 

Pełna fotorelacja na FB I >>

Pełna fotorelacja na FB II >>