Tomasz

Szlachetna Paczka 2016 (finał), 10 XII 2016 r.

Nasze Koło zorganizowało ponownie Szlachetną Paczkę.

Akcję koordynowała namaszczona przez Mateusza Joanna, organizacyjne wspomógł ją Grzegorz.

Finansowo i materialnie akcję wsparli studenci, opiekunowie i przyjaciele.