2010/11, Spotkanie studyjne 12

Powrót do listy spotkań

 

 

Rozwój urbanistyczny Pragi od IX do XVI wieku, 29 marca 2011r.


 

 

Wraz z końcem marca rozpoczęliśmy prezentację naszej wiedzy zdobytej w toku przygotowań do realizacji rocznego Projektu "Praga i Karlstejn - Perły w Koronie Luksemburgów". Jako pierwsza zaprezentowała się Grupa Miłośników Urbanistyki w składzie: Eliza, Kasia B., Oliwia, Kasia J., Asia.

Do wygłoszenia referatu Grupa oddelegowała dwie Prelegentki - Kasię Bucław i Elizę Kawecką. Dziewczęta wyczerpująco omówiły kolejne fazy rozwoju Pragi, tak więc żaden praski zaułek nie jest nam już obcy;)

 


 

 

                     

                                   Prezentacja gotowa...                                                                          ...jak i Prelegentki:)                                          

 

                   

                           Ostatnie przygotowania na widowni...                                                               ...i jedziemy do Pragi!

 

                                       

                                         Rozpoczęła Katarzyna              Wiele wody w Wełtawie musiało upłynąć, nim Praga wyglądała, jak na tym planie

 

                        

                      Najstarszy środkowoeuropejski uniwersytet:D                             O Pradze w późnym średniowieczu opowiedziała Eliza

                                                       

                              

                            Praga XV-wieczna                              W przypadku Mateusza wyrażenie "wyczerpujący wykład" nabiera nieco innego sensu;)                  

 


Powrót do listy spotkań